آفتاب یزد: دولت دست ما نبود شورای شهر که دست اصلاح‌طلبان بود!

آفتاب یزد: دولت دست ما نبود شورای شهر که دست اصلاح‌طلبان بود!