الان یه دختر خانوم بخواد مجاهد باشه، باید چه جوری باشه؟؟ …

الان یه دختر خانوم بخواد مجاهد باشه،
باید چه جوری باشه؟؟
 
 
 
  


 
…


الان یه دختر خانوم بخواد مجاهد باشه،
باید چه جوری باشه؟؟
@marefateentezar
@hoseinyekta_official
@soleimanism.fa
@zeinab___soleimany

 منبع

sahebdelan30@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.