این کلیپ متاسفانه ب واقعیت پیوست از دست دادن مهیار جان خیلی واسمون سخت بود وهست نمیخاستیم …

این کلیپ متاسفانه ب واقعیت پیوست از دست دادن مهیار جان خیلی واسمون سخت بود وهست
نمیخاستیم …


این کلیپ متاسفانه ب واقعیت پیوست از دست دادن مهیار جان خیلی واسمون سخت بود وهست😪✌🏻
نمیخاستیم باز سازی شه ولی بیادش باز سازیش کردیم
جایگاهت بهشت داداشم
@mahyar.mirosman

 منبع

milad__2700@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.