بچه های اطلاعات عملیات تیپ مسلم بن عقیل سال ۶۵ منطقه عمومی نفت شهر یاد و خاطره شهید مجید ک…

بچه های اطلاعات عملیات تیپ مسلم بن عقیل سال ۶۵ منطقه عمومی نفت شهر یاد و خاطره شهید مجید ک…


بچه های اطلاعات عملیات تیپ مسلم بن عقیل سال ۶۵ منطقه عمومی نفت شهر یاد و خاطره شهید مجید کلوشادی گرامی باد
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.منبع

ramezanpour313@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.