تحلیلی بر فرمان آتش‌بس امام خمینی (ره) در جنگ تحمیلی

تحلیلی بر فرمان آتش‌بس امام خمینی (ره) در جنگ تحمیلی

به گزارش مشرق، محسن مهدیان، فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت: رهبر انقلاب فرمودند آتش بس هم تدبیر بود. این جمله ساده پاسخ به کسانی بود که از حضرت امام تصویری مسلوب الاختیار در جنگ ساخته بودند و ماجرای آتش بس را پروژه ای توطئه آمیز و ناشی از فشار اطرافیان می دانستند. گوئی امام آنقدر بی اطلاع وساده اند که عده ای با اطلاعات غلط و فشار مکرآلود می توانند وی را مجبور به کاری کنند که اکراه دارد.

رهبر انقلاب در پاسخ به این افراد فرمودند اتفاقا همان تصمیم تدبیر بود و اگر نبود امام زیر بار نمی رفتند.

اما جمع ایندو چگونه است؟ این بحث برای این روزهای ما نیز بسیار کلیدی است. تحلیل برجام نیز خارج از فهم دقیق از این برهه تاریخی نیست. جمع تدبیر و جام زهر و مصلحت.

امام در همان پیام آتش بس می فرمایند مصلحت در همین جام زهر است. اما این مصلحت چه بود که هم تدبیر بود و هم جام زهر؟

برخلاف تصور غلط رایج کسی امام را تحت فشار قرار نداد. اطلاعات غلط هم به امام ندادند. اساسا چنین وجود سیاسی مقابل هیبت معنوی و مدیریتی امام وجود نداشت که بخواهد در این سطح خدعه آمیز رفتار کند.

مصلحت آنروز کشور توقف جنگ بود. اقتصاد کشور توان بیشتر نداشت و جنگ به جهات مختلف قابل تداوم نبود. از همه مهمتر مردم بودند که بیش از این تاب آوری نداشتند. حضرت امام مراعات مردم را کردند و اساسا نقش ولی در همین فهم دقیق از زمانه و تاب و توان مردم است. مصلحت آنروز در همین مدارا بود.

چرا جام زهر؟ چون باب بسته شدن فیض و مسیر و جریان پرقدرت و پرسرعت معنویت در جامعه بود. جهان اسلام نیز صدمه می دید. رشد مادی و معنوی یک جامعه در بستر این وقفه متوقف می شد و دهها دلیل دیگر.

اما تدبیر همان بود که شد. بهترین تصمیم در آن زمان همان مراعات مردم بود. همان رعایت مصلحت جامعه بود. مصلحت دقیقا همان عقلانیت بود و تدبیر.

فهم این مهم برای تحلیل امروز ماست. امام جامعه به امت نگاه می کند. امت همراه شود می ایستد و به هر دلیل کسر بیاورند باز هم می ایستد اما مراعات حال مردم می کند و با این مدارا مسیر جایگزینی را برای ایستادگی انتخاب می کند. این مسیر اما در همان زمان بهترین و مدبرانه ترین مسیر است. تدبیر رهبری انقلاب برای برجام نیز از همین جنس بود. فرمود به مذاکره بدبینم اما به بستر جامعه نگاه کرد و تاکتیک نرمش قهرمانانه را برگزید تا یک ملت در یک مسیر طبیعی تجربه و رشد کند و از غیر دل برکند و آگاهانه روی پای خود بایستد. اساسا نقش امام در همین تربیت اجتماعی امت است.

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

منبع خبر