تصاویر/ مردی که سرانجام کوپنش را گرفت

تصاویر/ مردی که سرانجام کوپنش را گرفت

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، شهید «محمدحسین شیخ‌حسنی» به تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۳۳ شمسی در قم متولد شد. وی پس از پیروزی انقلاب، جامه سبز پاسداری از نهضت روح الله را بر تن کرد و در نخستیم ماه های جنگ، از ناحیه فک جراحت عمیقی برداشت اما بلافاصله پس از بهبودی نسبی، به جبهه بازگشت و مسئولیت تأمین کمک‌های مردمی لشکر۱۷ علی بن ابیطالب را بر عهده گرفت. این زخم علی رغم ۱۰ بار عمل جراحی، اثری دلخراش روی صورتش بر جای گذاشت.

«محمدحسین شیخ‌حسنی» در هشتمین روز اسفند ۱۳۶۲ شمسی، در منطقه عملیاتی «جفیر» بال در بال ملائک گشود. جمله‌ای نمکین به او منسوب است: «شهادت کوپنی‌ست. تا کوپنش به اسم کسی صادر نشود به شهادت نمی‌رسد».

روحمان با یادش شاد

هدیه به روح بلندپروازش صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر سمت چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر سمت چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر اول از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر اول از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر اول از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر اول از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر اول از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر اول از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی و شهید مهدی زین الدین)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی و شهید مهدی زین الدین)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر اول از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر اول از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(ایستاده، نفر سوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(ایستاده، نفر سوم از راست)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(ایستاده، نفر اول از چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(ایستاده، نفر اول از چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(نفر دوم از چپ)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(با پیراهن سفید)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی(با پیراهن سفید)
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی و شهید مهدی زین الدین
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی و شهید مهدی زین الدین
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
تشییع پیکرشهید محمدحسین شیخ‌حسنی
تشییع پیکرشهید محمدحسین شیخ‌حسنی
مزار شهید محمدحسین شیخ‌حسنی
مزار شهید محمدحسین شیخ‌حسنی

منبع خبر