تواضع سردار در برابر حضرت ام البنین(س)

تواضع سردار در برابر حضرت ام البنین(س)حضرت ام البنبن (س)

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آنچه در ادامه می‌خوانید،‌خاطره‌ای به نقل از همسر شهید سردار حاج حسن طهرنی مقدم است.

به بچه ها گفت امروز می خواهم یک جایی ببرمتون که با جاهای دیگه خیلی فرق داره دوست دارم وقتی قدم بر میداریدخیلی با توجه ومتواضعانه حرکت کنید وتوجه کنید بچه ها خندیدند بابا این چندروز پیش پیامبر ص رفتیم پیش اهل بیت ص رفتیم یعنی اینجا بالاتره.

همینطور که می خندید با بچه ها صحبت میک‌رد و لباسهایش را می پوشید.

بیاییدتا باهم ببینیم.

اصلا همیشه کارش این بود قبل از کارهای مهم زمینه سازی می‌کرد و همه را متوجه می‌کرد.

به‌سمت بقیع حرکت کردیم از پله های بقیع بالا رفتیم. پشت پنجره ها ایستادیم. با دست قسمتی را نشان داد. گفت: بچه ها خوب دقت کنید. همیشه اینجا را به خاطر بسپارید.  اینجا مادر حضرت عباس علیه السلام است. اگر بدانید که ایشان در خانه امام علی علیه السلام چه خدماتی کرده باور نمی کنید.. .بچه ها محو صحبتهای پدر شده بودند.

چقدر شیرین، چقدر زیبا، با کلمات ساده از حضرت ام البنین سلام الله علیها گفتند.

چندبار دیگر شب‌ها که خیلی خلوت بود می‌رفتیم پشت آن دیوار می نشستیم و دعا و نماز می‌خواندیم.

عجب ادب و تواضعی حاج حسن به خانم اما البنین داشتند…

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آنچه در ادامه می‌خوانید،‌خاطره‌ای به نقل از همسر شهید سردار حاج حسن طهرنی مقدم است.

به بچه ها گفت امروز می خواهم یک جایی ببرمتون که با جاهای دیگه خیلی فرق داره دوست دارم وقتی قدم بر میداریدخیلی با توجه ومتواضعانه حرکت کنید وتوجه کنید بچه ها خندیدند بابا این چندروز پیش پیامبر ص رفتیم پیش اهل بیت ص رفتیم یعنی اینجا بالاتره.

همینطور که می خندید با بچه ها صحبت میک‌رد و لباسهایش را می پوشید.

بیاییدتا باهم ببینیم.

اصلا همیشه کارش این بود قبل از کارهای مهم زمینه سازی می‌کرد و همه را متوجه می‌کرد.

به‌سمت بقیع حرکت کردیم از پله های بقیع بالا رفتیم. پشت پنجره ها ایستادیم. با دست قسمتی را نشان داد. گفت: بچه ها خوب دقت کنید. همیشه اینجا را به خاطر بسپارید.  اینجا مادر حضرت عباس علیه السلام است. اگر بدانید که ایشان در خانه امام علی علیه السلام چه خدماتی کرده باور نمی کنید.. .بچه ها محو صحبتهای پدر شده بودند.

چقدر شیرین، چقدر زیبا، با کلمات ساده از حضرت ام البنین سلام الله علیها گفتند.

چندبار دیگر شب‌ها که خیلی خلوت بود می‌رفتیم پشت آن دیوار می نشستیم و دعا و نماز می‌خواندیم.

عجب ادب و تواضعی حاج حسن به خانم اما البنین داشتند…منبع خبر