روایت محمود کریمی از احترام ویژه حاج قاسم به مهمانان روضه‌ +فیلم