سال ها رزق را میان هر دعا خواستی از مادر سادات بین روضه ها فتنه شعله ور شد و دور و برت آ…

سال ها رزق  را میان هر دعا
خواستی از مادر سادات بین روضه ها

فتنه شعله ور شد و دور و برت آ…


سال ها رزق را میان هر دعا
خواستی از مادر سادات بین روضه ها

فتنه شعله ور شد و دور و برت آتش گرفت
سوختی! پرپر زدی، بال و پرت آتش گرفت
ذکر (س) گرفتی معبرت گرفت
اینچنین شد که شبانه پیکرت آتش گرفت

شد اجابت حاجتت، گفتی: سلام ارباب من
بر زمین، با پیکری غرق به خون، دور از وطن

اشکمان جاریست از داغ تو؛ بی رنگ و ریا
بعد تو ماندیم در آشوب این دنیا رها
رفتی و ما را سپردی دست انواع بلا
بسته شد بعد از تو ای

خون دل خوردیم! تا آن لحظه های آخرین
ناممان امسال شد: جامانده های

میشود داغ تو جانسوزتر
میشویم از نام تو با چشم تر
تو فقط از حال هجران دیده ها داری خبر
غبطه بر حال میخوریم و هر سحر-

-میرساندی کاش با تعظیم و عرض احترام
محضر اربابمان از جانب ما یک سلام

سیدالعطشان بگو! داغ لبالب را بیین
در کنار آب دریا خشکی لب را ببین
گریه کن سردار! جسم نامرتب را بیین
نیزه باران شد تن ارباب! زینب(س) را ببین

خوب فهمیدی غمش را در حرم با حالِ زار
مانده اشکت در غروبِ زینبیه یادگار !

روح شهدای مقاومت کامنت کنید
.
.

🔸شاعر:

______________________منبع

we.are_shia@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.