سرداری که از آخرین آرپی‌جی هم نگذشت!

سرداری که از آخرین آرپی‌جی هم نگذشت!سردار اسدی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، آقای نکویی از رزمندگان دوران دفاع مقدس نقل می‌کرد:

دشمن پاتک سنگینی زده بود و بعلت نرسیدن نیروی پشتیبانی و مهمات توان مقابله نداشتیم و دستور عقب نشینی تاکتیکی دادند.

آقای (سردار) جعفر اسدی اعلام عقب‌نشینی داد و تا مطمئن نشد که همه عقب رفته اند حاضر نشد بسمت عقب برود.

من و آقای اسدی در کنار خاکریز می دویدیم و تانک‌ها با سرعت ما را تعقیب می کردند. در همین حین دیدم آقای اسدی یکدفعه ایستاد و به کنار خاکریز رفت و آر پی جی ۷ که با موشک آماده روی خاکریز افتاده بود را برداشت و بسمت تانک‌های درحال پیشروی شلیک کرد و دوباره به دویدن خود ادامه داد.

من که قلبم داشت به دهانم می آمد و ترس اسیر شدن حاجی رو داشتم بصورت حائل همراهی می‌کردم و با هم می دویدیم، پس از آنکه به منطقه امنی رسیدیم و حاجی آرامش پیدا کرد از او پرسیدم : حاجی اون چه کاری بود تو اون وضعیت؟ احتمال داشت اسیر بشوید…

حاجی گفت : در حال عقب‌نشینی دیدم یک آر پی جی ۷ آماده شلیک اونجا افتاده، به ذهنم رسید، اگر آنرا شلیک نکنم در محضر خداوند و شهدا، نمی‌توانم ادعا کنم که تمام تلاشمان را کردیم و دیگر نشد و باید عقب نشینی می‌کردیم!منبع خبر