سردار رشید اسلام شهید حاج احمد کاظمی رضوان الله تعالی علیه : کاری کنید که وقتی کسی شما…

سردار رشید اسلام
شهید حاج احمد کاظمی
رضوان الله تعالی علیه :

  کاری کنید که وقتی کسی شما…


🌹 سردار رشید اسلام
شهید حاج احمد کاظمی
رضوان الله تعالی علیه :

📢 کاری کنید که وقتی کسی شما را ملاقات می کند ، احساس کند که یک شهید را ملاقات کرده است.

🌴💫🌴💫🌴💫🌴💫🌴💫منبع

sokhanane_aleman@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.