شهید مدافع حرم محمود رادمهر رضوان الله تعالی علیه. چه کاری برای خداست ؟؟؟ کار خالصانه…

شهید مدافع حرم 
محمود رادمهر
رضوان الله تعالی علیه.

 چه کاری برای خداست ؟؟؟

 کار خالصانه…


💖شهید مدافع حرم
محمود رادمهر
رضوان الله تعالی علیه.

💗 چه کاری برای خداست ؟؟؟

✍️ کار خالصانه یعنی از هیچ کس انتظار تشکر نداشته باشی ، حتی در درون تان…

🌷🌼🌻🌺🥀🌹🏵️🌸💐

 منبع

sokhanane_aleman@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.