عکس/ بارش برف در خراسان شمالی

عکس/ بارش برف در خراسان شمالی