عکس/مراسم شام غریبان امام رضا(ع) درحرم شاهچراغ(ع)

عکس/مراسم شام غریبان امام رضا(ع) درحرم شاهچراغ(ع)