فیلم/ کرونا و افزایش قیمت مرغ و گوشت!

ثبات نرخ مرغ در بازار