: مقام معظم رهبری : اگر مجاهدت فداکارانه ی جوانان این مرز و بوم که به این شهادتها منجر شده…

:
مقام معظم رهبری :
اگر مجاهدت فداکارانه ی جوانان این مرز و بوم که به این شهادتها منجر شده…


:
مقام معظم رهبری :
اگر مجاهدت فداکارانه ی جوانان این مرز و بوم که به این شهادتها منجر شده است نمی بود ، همه ی روزهای این ملّت
به شب های تار بدل می شدمنبع

chashme.majnon@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.