من جوانان عزیز را به یک مجاهدت حقیقی دعوت میکنم. فقط جنگیدن و به میدان رفتن نیست. کوشش…

من جوانان عزیز را به یک مجاهدت حقیقی دعوت میکنم. 
 فقط جنگیدن و به میدان  رفتن نیست. 
کوشش…


من جوانان عزیز را به یک مجاهدت حقیقی دعوت میکنم.
فقط جنگیدن و به میدان رفتن نیست.
کوشش در میدان و نیز، محسوب میشود.منبع

fotrosia@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.