. میگوینـد دنیـای دیگری به نام بهشت است مگر با خنده تو این دنیـا بهشـت نمیـشود ؟! …

.
میگوینـد دنیـای دیگری
به نام بهشت است
مگر با خنده تو
این دنیـا بهشـت نمیـشود ؟!


 
 
 
…


.
میگوینـد دنیـای دیگری
به نام بهشت است
مگر با خنده تو
این دنیـا بهشـت نمیـشود ؟!
🌹منبع

shahid_o_shohada@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.