واکنش شمخانی به رفتار اسلام‌ستیزانه مکرون

واکنش شمخانی به رفتار اسلام‌ستیزانه مکرون