‏ ‏. چرا همش دختر باس…. جذاب باشه شیطون باشه،شکمو باشه و… واسه یبارم که شده دختر باس…..

‏ ‏. چرا همش دختر باس….
جذاب باشه شیطون باشه،شکمو باشه و…
واسه یبارم که شده
دختر باس…..