⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣⁣ برگ۴& ۰& ⁣⁣⁣⁣ در زد.⁣ فاطمه (س) که با دیدن علی (ع) گویا دنیایی را به او داده …

⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
برگ۴& ۰&
⁣⁣⁣⁣
در زد.⁣
 فاطمه (س) که با دیدن علی (ع) گویا دنیایی را به او داده …


🏴 ⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣
🍁برگ۴️⃣از ۰️⃣⁩⁦۱️⃣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣
در زد.⁣
فاطمه (س) که با دیدن علی (ع) گویا دنیایی را به او داده بودند،⁣
با چهره ای متبسم و گشاده به استقبال آمد و غبار لباس همسر را زدود.⁣
علی با وجود آن که خسته بود پس از دیدن زهرا(س) چهرش پر از خنده و شادی شد ⁣
و رو به بانو فرمود: « احوال همسر عزیزم چطور است؟»⁣
راستی فاطمه جان؛ تمام دستمزد امروزم را ⁣
در ازای طلب یکی از مسلمانان انفاق کردم.⁣
فاطمه (س) با خوش‌رویی پاسخ داد:⁣
«علی تو سرور و صاحب اختیاری! ⁣
من در تمام بخشش هایت با تو سهیم هستم.»⁣
علی(ع) دوباره لبخند زد و به چهره آرام و متبسم⁣
فاطمه(س) خیره ماند.⁣
گویا اصلا خسته نبود!⁣
علی(ع) در توصیف چنین روزهایی می فرمود:⁣
«هرگاه به چهره فاطمه(س) نگاه میکردم تمام غم و غصه هایم برطرف می شد.»⁣
⁣⁣⁣
📚منبع: کتاب مهربانو،نشر معاونت تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی⁣⁣⁣
⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣📸 نفیسه هاشمی⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
صفحه دوم رسمی حرم امام رضا (ع)⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
@haram_razavi_ir⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣منبع

haram_razavi_ir@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.