♡ . . قرار بود زنده باشید و زنده کنید مرده را ! من‌ مرده‌ام به فریاد نمی‌رسید؟! . … . ….

♡
.
.
قرار بود زنده باشید
و زنده کنید مرده را !
من‌ مرده‌ام به فریاد نمی‌رسید؟!
.
 …
.
….