♡ گاهی برای باید دلبسته باشی! بتوانی بگذری، و بعد بروی.. . دلبستگی، خودش نعمتی است! قوی…

♡
 گاهی برای 
باید دلبسته باشی!
بتوانی بگذری،
و بعد بروی..
.
 دلبستگی،
خودش نعمتی است!
قوی…🌱 گاهی برای
باید دلبسته باشی!
بتوانی بگذری،
و بعد بروی..
.
💙 دلبستگی،
خودش نعمتی است!
قوی‌ دل می‌کند انسان را؛
که تا نباشد دل‌ بستن و بریدن،
معنا ندارد ” به حق.
.منبع

shahid.ahmad.mashlab@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.