اخبار

احزاب، تشکل‌ها و جبهه‌های مورد تأیید کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب + جدول

چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸ – ۱۹:۰۰ احزاب، تشکل‌ها و جبهه‌های مورد تأیید کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب + جدول

کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، جدیدترین فهرست احزاب و جبهه‌های مورد تایید کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور، جدیدترین فهرست احزاب و جبهه‌های مورد تایید کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی را منتشر کرد.

*فهرست جبهه‌های حزبی مورد تأیید کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب و گروه‌های سیاسی

ردیفعنوان جبهه (به ترتیب حرف الفبا)احزاب و گروه‌های سیاسی عضو جبههنماینده جبهه
۱

جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی

۱- جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

۲- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

۳- جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

۴- جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

۵- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی

۶- جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی

۷- کانون دانشگاهیان ایران اسلامی

غلامعلی حداد عادل
۲جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی

۱-حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

۲- انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران

۳- حزب پیشرو اصلاحات

۴- مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی

۵- حزب ندای ایرانیان

۶- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها

۷- حزب همبستگی دانش آموختگان

۷- حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران

۸- مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

۹- مجمع ایثارگران

۱۰- انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

۱۱- انجمن اسلامی معلمان ایران

۱۲- حزب همبستگی ایران اسلامی

۱۳- سازمان عدالت و آزادی

داود محمدی
۳جبهه ایستادگی ایران اسلامی

۱- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی

۲- حزب سبز

۳- حزب نیک اندیشان ایران اسلامی

۴- جامعه جوانان متحد اسلامی

۵- تشکل اسلامی فارغ‌التحصیلان لرستانی

عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی
۴جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت

۱- جمعیت حامیان انقلاب اسلامی

۲- جمعیت انسجام اسلامی استان تهران

۳- جمعیت جوانان انقلاب اسلامی

۴- جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی

۵- حزب اسلامی ایران زمین

۶- جامعه زینب

۷- حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی

۸- جمعیت طرفداران نظم و قانون

۹- انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان ایتالیا

۱۰- جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران

۱۱- انجمن اسلامی دانشگاهیان استان اصفهان

۱۲- مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی

۱۳- تشکل اسلامی فارغ‌التحصیلان لرستانی

سیدشهاب‌الدین صدر
۵جبهه تحول‌گرایان ایران اسلامی

۱- مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی

۲- کانون همبستگی فرهنگیان ایران

۳- حزب اسلامی ایران زمین

۴- حرب همدلی مردم تحول‌خواه

اکبر مرتضوی کیاسری
۶جبهه هماهنگی اصولگرایان استان قم

۱- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

۲- جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی

۳- جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی

۴- جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی

۵- جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

۶- جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی

احمد امیرآبادی فراهانی
۷جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)

۱- جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران

۲- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی

۳- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

۴-جامعه اسلامی مهندسین

۵- کانون دانشگاهیان ایران اسلامی

۶- جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی

۷- جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار

۸- جامعه اسلامی کارگران

۹- جامعه اسلامی کارگران

۱۰- جامعه اسلامی فرهنگیان

۱۱- جمعیت اسلامی فرهنگیان

۱۲- جامعه جوانان متحد اسلامی

۱۳- جمعیت پیروان زینب (س)

محمدحسن رحیمیان
۸جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران

۱- حزب مستقل و اعتدال ایران

۲- دفاع از ایثارگران و قانون اساسی

۳- حزب مستقل کار

۴- کانون همبستگی فرهنگیان ایران

۵- جمعیت طرفداران نظم و قانون

قدرت‌علی حشمتیان
۹جبهه هماهنگی اصلاحات

۱-حزب همبستگی ایران اسلامی

۲- حزب اسلامی کار

۳- حزب اراده ملت

۴- مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

۵- جمیعت زنان مسلمان نواندیش

۶- حزب توسعه ملی ایران اسلامی

۷- جمعیت تولید‌گرایان ایران

۸- حزب کارگزاران سازندگی ایران

۹- حزب آزادی

۱۰- حزب وحدت و همکاری ملی

۱۱- حزب پیشرو اصلاحات

۱۲- حزب مردم‌سالاری

۱۳- حزب همبستگی دانش‌‌آموختگان ایران

۱۴- حزب جوانان ایران اسلامی

۱۵- انجمن اسلامی معلمان ایران

۱۶- مجمع ایثارگران

۱۷- انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

۱۸- انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران

۱۹- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها

۲۰- سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی

۲۱- حزب ندای ایرانیان

حسین کمالی

*فهرست احزاب و گروه‌های سیاسی

۱- با گستره فعالیت ملی

ردیفنام حزب یا گروه سیاسی
۱انجمن اسلامی فارغ‌التحصیلان ایتالیا
۲انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران
۳انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها
۴انجمن اسلامی معلمان ایران
۵انجمن اسلامی مهندسان ایران
۶انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران (رزا)
۷انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان
۸جامعه اسلامی فرهنگیان
۱۰جامعه اسلامی کارگران
۱۱جامعه اسلامی کارمندان
۱۲جامعه اسلامی مهندسین
۱۳جامعه اسلامی ورزشکاران
۱۴جامعه انجمن‌های اسلامی اصناف و بازار
۱۵جامعه جوانان متحد اسلامی
۱۶جامعه زنان انقلاب اسلامی
۱۷جامعه زینب (س)
۱۸جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی
۱۹جمعیت سلامی فرهنگیان
۲۰جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
۲۱جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی
۲۲جمعیت پیروان زینب (س)
۲۳جمعیت تولیدگرایان
۲۴جمیعت جانبازان انقلاب اسلامی
۲۵جمعیت جوانان انقلاب اسلامی
۲۶جمعیت حامیان از حقوق بشر زنان
۲۷جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان
۲۸جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی
۲۹جمعیت زنان مسلمان نواندیش (ایران)
۳۰جمعیت طرفداران نظم و قانون
۳۱جمعیت فدائیان اسلام
۳۲جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی
۳۳حزب اتحاد ملت ایران اسلامی
۳۴حزب اتحاد ملی
۳۵حزب اراده ملی
۳۶حزب اسلامی ایران زمین
۳۷حزب اسلامی کار
۳۸حزب اعتدال و توسعه
۳۹حزب اعتماد ملی
۴۰حزب آزادی
۴۱حزب پیشرو اصلاحات
۴۲حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی
۴۳حزب ترقی
۴۴حزب تمدن اسلامی
۴۵حزب توسعه ملی ایران اسلامی
۴۶حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی
۴۷حزب ثقلین
۴۸ حزب جوانان ایران اسلامی
۴۹حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی
۵۰حزب رفاه ملت ایران
۵۱حزب سبز
۵۲حزب عدالت‌طلبان ایران اسلامی
۵۳حزب فرزندان ایران
۵۴حزب کارگزاران سازندگی ایران
۵۵حزب مردم‌سالاری
۵۶حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی
۵۷حزب مستقل کار
۵۸حزب مستقل و اعتدال ایران
۵۹حزب مؤتلفه اسلامی
۶۰حزب ندای ایرانیان
۶۱حزب نیک‌اندیشان ایران اسلامی
۶۲حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی
۶۳

حزب همبستگی ایران اسلامی

۶۵حزب همبستگی دانش‌آموختگان ایران
۶۵حزب همدلی مردم تحولخواه
۶۶خانه پرستار
۶۷خانه کشاورز
۶۸سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی
۶۹سازمان معلمان ایران
۷۰کانون اسلامی فارغ‌التصحیلان شبه قاره هند
۷۱کانون جمعی از زندانیان سیاسی مسلمان دوران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
۷۲کانون همبستگی فرهنگیان ایران
۷۳کانون تربیت اسلامی
۷۴کانون دانشگاهیان ایران اسلامی
۷۵کانون دانش آموختگان دانشگاه‌های تبریز
۷۶کانون مهستان
۷۷مجمع اسلامی کارکنان بانک‌ها
۷۸مجمع ایثارگران
۷۹مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی
۸۰مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی
۸۱مجمع شاهد ایران اسلامی
۸۲مجمع فرهنگیان ایران اسلامی
۸۳مجمع مشارکت اسلامی جوانان
۸۴مجمع نیروهای خط امام (ره)

۱٫ با گستره فعالیت استانی

ردیفنام حزب یا گروه سیاسی
۱انجمن اسلامی دانشگاهیان استان اصفهان
۲انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی
۳انجمن اسلامی فرهنگیان استان قم
۴تشکل اسلامی فارغ‌التحصیلان لرستانی
۵جامعه دانش‌آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی تهران
۶جامعه دانشجویان و دانش آموختگان کرمانشاهی
۷جمعیت هم‌اندیشان استان البرز
۸جمعیت اقتدار مردم استان تهران
۹جمعیت انسجام اسلامی استان تهران
۱۰جمعیت آزاداندیشان استان لرستان
۱۱جمعیت دوستداران توسعه مشهدالرضا (ع) استان خراسان رضوی
۱۲حزب اعتلای اسلامی استان لرستان
۱۳حزب آزادگی ایران اسلامی استان تهران
۱۴حزب توسعه کرمانشاه
۱۵جمعیت توسعه و آزادی استان کرمان
۱۶حزب مشارکت‌های مردمی گیلان
۱۷حزب وحدت ایران اسلامی – گیلان
۱۸سازمان دانشجویان و دانش‌آموختگان استان خوزستان
۱۹سازمان رهروان فردا استان خوزستان
۲۰کانون اسلامی دانشگاهیان استان خراسان
۲۱کانون فرهنگیان استان گیلان
۲۲کانون ندای همبستگی اصفهان
۲۳مجمع اسلامی اصناف و اقشار خراسان
۲۴مجمع اسلامی فرهنگیان گیلان
۲۵مجمع اسلامی فرهیختگان (استان اردبیل)
۲۶مجمع اصلاح‌طلبان استان کرمانشاه
۲۷مجمع الابرار استان یزد
۲۸مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی
۲۹مجمع دانشجویان و دانش‌آموختگان گلستان
۳۰مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی
۳۱مجمع هم‌اندیشی توسعه استان زنجان
۳۲مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم

انتهای پیام/

اخبار مرتبط اقامت 24 پر بازدید ها پر بحث ترین ها بیشترین اشتراک بازار globe

اخبار کسب و کار globe بیمه البرز طاها گشت رسپینا هتل تارا سرمایه منبع خبر

بازدیدها: ۰

نمایش بیشتر

پاسخی بگذارید

دکمه بازگشت به بالا
 
بستن
بستن