انتخابات آمریکا

با تیم بایدن مذاکره کردیم؛ مذاکره مجدد معنا ندارد/ آمریکا اگر می‌توانست یک ثانیه در حمله به ایران تردید نمی‌کرد

با تیم بایدن مذاکره کردیم؛ مذاکره مجدد معنا ندارد/ آمریکا اگر می‌توانست یک ثانیه در حمله به ایران تردید نمی‌کرد

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق؛ دولت جدید آمریکا با همه حاشیه هایش به کاخ سفید رسیده است؛ خیلی ها در داخل ایران به پیروزی بایدن چشم دوخته بودند تا شاید رئیس جمهور جدید آمریکا راهی جز راه ترامپ را در برخورد با ایران از سر بگیرد. ماجرا اما تا امروز آنچنان که عده …

با تیم بایدن مذاکره کردیم؛ مذاکره مجدد معنا ندارد/ آمریکا اگر می‌توانست یک ثانیه در حمله به ایران تردید نمی‌کرد ادامۀ مطلب »