جهاد

. اگر مطلب مفیدی بود لایک کردن فراموش نشود . صفحه‌ی اصلی ما ، صفحه‌ی معرفتی احرار …

. 🔹️اگر مطلب مفیدی بود لایک کردن فراموش نشود ♥️ . صفحه‌ی اصلی ما ، صفحه‌ی معرفتی احرار 👇 . @AHRAR.IR @AHRAR.IR @AHRAR.IR . . منبع akhlagh_ir@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

شادی ارواح پاک و طیبه همه شهیدان هرچندتا دوست داری صلوات ب…

🌷🌷🌷 🌷🌷🌷 شادی ارواح پاک و طیبه همه شهیدان هرچندتا دوست داری صلوات بفرست🌷🌷🌷🌷🌷   منبع saeid_ch_71@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

به نام شهید روایت همچنان جاریست به نام آوینی. . بیمارستان،خط مقدم جبهه ویروس … . …

به نام شهید 🍃روایت همچنان جاریست به نام آوینی🌸. . بیمارستان،خط مقدم جبهه ویروس … .   منبع revayate_jehad@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

شادی ارواح پاک و طیبه همه شهیدان هرچندتا دوست داری صل…

🌷🌷🌷 🌷🌷🌷 شادی ارواح پاک و طیبه همه شهیدان هرچندتا دوست داری صلوات بفرست🌷🌷🌷🌷🌷   منبع saeid_ch_71@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.