حجاب_وصیت_شهدا

بســـــــــــم رب العشق یکی از فانتزیام اینه که بشینم  ۴ ، ۵ ساعت یک ریییییییییییییییییز…

❤❤❤ 🌹بســـــــــــم رب العشق🌹 یکی از فانتزیام اینه که بشینم  ۴ ، ۵ ساعت یک ریییییییییییییییییز با آقامون حرف بزنم … 🌟 صدای اذان که اومد یهو بپره وسط حرفم بگه : بریم نماز جماعت دوتایی 💑؟؟؟ بعد من همونجا در دم ، جان به جان آفرین تسلیم کنم از ذووووووووووق 🙅🙆 اصن مرد باس …

بســـــــــــم رب العشق

یکی از فانتزیام اینه که بشینم  ۴ ، ۵ ساعت یک ریییییییییییییییییز… ادامۀ مطلب »

دخترم،عزیزم چه نگاه معصومانه ای ! سنی نداری ولی چادرت را به کمر بسته ای تا کمر عفافت خم  …

دخترم،عزیزم چه نگاه معصومانه ای ! سنی نداری ولی چادرت را به کمر بسته ای تا کمر عفافت خم  نشود ! تو به اینها نگاه نکن !!! در این دنیای مواج باید الگویی داشت تا جان سالم به در برد… تو بهترین مادرِ دنیا را الگو قرار داده ای کسی که از نابینا هم رو میگرفت .. خدا …

دخترم،عزیزم چه نگاه معصومانه ای !
سنی نداری ولی چادرت را به کمر بسته ای تا کمر عفافت خم  …
ادامۀ مطلب »

ڪوچڪ دُختِ من؛ بہ پاس قد ڪشیدن وجب بہ وجبت “نیم وجبے جانم..” بہ پاس سانت بہ سانت موهاے فرگ…

ڪوچڪ دُختِ من؛ بہ پاس قد ڪشیدن وجب بہ وجبت “نیم وجبے جانم..” بہ پاس سانت بہ سانت موهاے فرگونہ ات “مو خرمایے جانم..” بہ پاس،(مامان خدا ڪجاست)،گفتنت “ڪاراگاہ گجت جانم..” بہ پاس خانمے براے خودت شدنت “مادر بہ فدایت..” برایت تاجے خریدہ ام امروز.. یڪ تاجِ استثنائے.. تاجے ڪہ درخورِ گل بودنت باشد..! دُختِ …

ڪوچڪ دُختِ من؛
بہ پاس قد ڪشیدن وجب بہ وجبت
“نیم وجبے جانم..”
بہ پاس سانت بہ سانت موهاے فرگ…
ادامۀ مطلب »

بســـــــــــم رب العشق یکی از فانتزیام اینه که بشینم  ۴ ، ۵ ساعت یک ریییییییییییییییییز…

❤❤❤ 🌹بســـــــــــم رب العشق🌹 یکی از فانتزیام اینه که بشینم  ۴ ، ۵ ساعت یک ریییییییییییییییییز با آقامون حرف بزنم … 🌟 صدای اذان که اومد یهو بپره وسط حرفم بگه : بریم نماز جماعت دوتایی 💑؟؟؟ بعد من همونجا در دم ، جان به جان آفرین تسلیم کنم از ذووووووووووق 🙅🙆 اصن مرد باس …

بســـــــــــم رب العشق

یکی از فانتزیام اینه که بشینم  ۴ ، ۵ ساعت یک ریییییییییییییییییز… ادامۀ مطلب »

دخترم،عزیزم چه نگاه معصومانه ای ! سنی نداری ولی چادرت را به کمر بسته ای تا کمر عفافت خم  …

دخترم،عزیزم چه نگاه معصومانه ای ! سنی نداری ولی چادرت را به کمر بسته ای تا کمر عفافت خم  نشود ! تو به اینها نگاه نکن !!! در این دنیای مواج باید الگویی داشت تا جان سالم به در برد… تو بهترین مادرِ دنیا را الگو قرار داده ای کسی که از نابینا هم رو میگرفت .. خدا …

دخترم،عزیزم چه نگاه معصومانه ای !
سنی نداری ولی چادرت را به کمر بسته ای تا کمر عفافت خم  …
ادامۀ مطلب »