راهیان_نور

_______________________ . آنڪه اسیرشهادت‌باشد؛ آزاده‌است… . …

_______________________ . آنڪه اسیرشهادت‌باشد؛ آزاده‌است… . منبع bii.pelak67@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

____________________________ . شهادت‌یڪ‌انتخاب‌است! نه یڪ‌اتفاق‌… . …

____________________________ . شهادت‌یڪ‌انتخاب‌است! نه یڪ‌اتفاق‌… . منبع bii.pelak67@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

. شهید، باران رحمت الهی است که به زمین خشک جانها، حیات دوباره می‌دهد. عشق شهید، عشق حقیق…

. شهید، باران رحمت الهی است که به زمین خشک جانها، حیات دوباره می‌دهد. عشق شهید، عشق حقیقی است که با هیچ چیز عوض نخواهد شد. ‌🕊 . . . منبع shaheidabdolahi.ir@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

. ما را از رزق آسمانی تان نمک گیر کنید .. که عاقبت مان بخیر شود .. که همان عاقبت بخیر است…

. ما را از رزق آسمانی تان نمک گیر کنید .. که عاقبت مان بخیر شود .. که همان عاقبت بخیر است… . . شادی روح رفیق و همراه شهیدمون صلوات + وعجل فرجهم . . . . . منبع shahid_ahmadkazemi@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی …

.
ما را از رزق
آسمانی تان نمک گیر کنید ..
که عاقبت مان بخیر شود ..
که همان عاقبت بخیر است…
ادامۀ مطلب »