روزشمار دفاع مقدس

روزشمار دفاع مقدس (۱۳ آذر)

رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۱۳ آذر) **اهم مناسبت‌های آذر ۱۳۹۹** ۱. آذر آذر جشن/ ۴. آذر ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الثانی]/ ۵. آذر روز بسیج مستضعفان/ ۵. آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ ۲۵ November]/ ۶. آذر وفات حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) [١٠ ربیع …

روزشمار دفاع مقدس (۱۳ آذر) ادامۀ مطلب »

روزشمار دفاع مقدس (۱۲ آذر)

رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۱۲ آذر) **اهم مناسبت‌های آذر ۱۳۹۹** ۱. آذر آذر جشن/ ۴. آذر ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الثانی]/ ۵. آذر روز بسیج مستضعفان/ ۵. آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ ۲۵ November]/ ۶. آذر وفات حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) [١٠ ربیع …

روزشمار دفاع مقدس (۱۲ آذر) ادامۀ مطلب »

روزشمار دفاع مقدس (۱۱ آذر)

رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۱۱ آذر) **اهم مناسبت‌های آذر ۱۳۹۹** ۱. آذر آذر جشن/ ۴. آذر ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الثانی]/ ۵. آذر روز بسیج مستضعفان/ ۵. آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ ۲۵ November]/ ۶. آذر وفات حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) [١٠ ربیع …

روزشمار دفاع مقدس (۱۱ آذر) ادامۀ مطلب »

روزشمار دفاع مقدس (۱۰ آذر)

رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۱۰ آذر) **اهم مناسبت‌های آذر ۱۳۹۹** ۱. آذر آذر جشن/ ۴. آذر ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الثانی]/ ۵. آذر روز بسیج مستضعفان/ ۵. آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ ۲۵ November]/ ۶. آذر وفات حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) [١٠ ربیع …

روزشمار دفاع مقدس (۱۰ آذر) ادامۀ مطلب »

روزشمار دفاع مقدس (۹ آذر)

رویداد‌های مهم این روز در تقویم شمسی (۹ آذر) **اهم مناسبت‌های آذر ۱۳۹۹** ۱. آذر آذر جشن/ ۴. آذر ولادت امام حسن عسکری علیه السلام [ ٨ ربیع الثانی]/ ۵. آذر روز بسیج مستضعفان/ ۵. آذر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان [ ۲۵ November]/ ۶. آذر وفات حضرت معصومه (سلام‌الله علیها) [١٠ ربیع …

روزشمار دفاع مقدس (۹ آذر) ادامۀ مطلب »