شهیدابراهیم_هادی

جنگ نرم مثل خمپاره ۶۰ می‌مونه؛ چون نه صدا داره نه سوت فقط وقتی متوجه میشی که دیگه رفیقت ن…

جنگ نرم مثل خمپاره ۶۰ می‌مونه؛ چون نه صدا داره نه سوت فقط وقتی متوجه میشی که دیگه رفیقت نه مسجد میاد نه هیئت شهید حجت اللّٰه رحیمی 💚🌸 🍃خادم الشهداء🍃 . . منبع khademe.shohadaa313@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر …

جنگ نرم مثل
خمپاره ۶۰ می‌مونه؛
چون نه صدا داره نه سوت
فقط وقتی متوجه میشی که
دیگه رفیقت ن…
ادامۀ مطلب »

از توی کوچه رد می شد. بچه ها داشتند فوتبال بازی می کردند. یکدفعه توپ را شوت کردند و محکم ب…

از توی کوچه رد می شد. بچه ها داشتند فوتبال بازی می کردند. یکدفعه توپ را شوت کردند و محکم به صورت ابراهیم خورد. آنچنان ضربه شدید بود که صورتش سرخ شد. کمی نشست. بچه ها از ترس فرار کردند. ابراهیم دست کرد داخل ساک دستی و مقداری خوراکی بیرون آورد و گفت: کجا رفتید؟ …

از توی کوچه رد می شد. بچه ها داشتند فوتبال بازی می کردند. یکدفعه توپ را شوت کردند و محکم ب… ادامۀ مطلب »

با عصای زیر بغل توی کوچه راه میرفت. مدام به آسمان نگاه میکرد و سرش را پایین می انداخت. …

با عصای زیر بغل توی کوچه راه میرفت. مدام به آسمان نگاه میکرد و سرش را پایین می انداخت. رفتم جلو و ازش پرسیدم: آقا ابرام چی شده!؟ اول جواب نمیداد. اما با اصرار من گفت: هر روز تا این موقع حداقل یکی از بندگان خدا به ما مراجعه میکرد و هر طور شده مشکلش …

با عصای زیر بغل توی کوچه راه میرفت.
مدام به آسمان نگاه میکرد و سرش را پایین می انداخت.
ادامۀ مطلب »

ڪمڪ ڪن تا مبادا از نگاهت من شوم غافل نباشد راهت و خونت به زیر پاے ما باطـل . . . . . . . …

🍃 ڪمڪ ڪن تا مبادا از نگاهت من شوم غافل 🌹نباشد راهت و خونت به زیر پاے ما باطـل . . . . . . . منبع hadi.delha313@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.