به نقل از تسنیم، شهید طارمی دو دختر ۹ ساله و ۴ ساله دارد. دختر ۹ ساله شهید طارمی، محیا نام دارد که بیش از سایرین از فراق پدر رنج می‌کشد. او شاید به خوبی معنای خوب رفتن پدر را درک نکند، اما کم کم باید به جای خالی او […]

Video Categories