اینستا مجاهدت

پست های مجاهدت اینستاگرام

》》》》ایمان به خدا و اسلام《《《《 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ . . …

》》》》ایمان به خدا و اسلام《《《《 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ . .   منبع khakriz_59@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

شادی ارواح پاک و طیبه همه شهیدان هرچندتا دوست داری صل…

🌷🌷🌷 🌷🌷🌷 شادی ارواح پاک و طیبه همه شهیدان هرچندتا دوست داری صلوات بفرست🌷🌷🌷🌷🌷   منبع saeid_ch_71@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

شهادتت مبارک سردار عشق .یقین دارم که ظهور نزدیک است سخت…

شهادتت مبارک سردار عشق .یقین دارم که ظهور نزدیک است سخت منبع seifollah_damirchi@ *بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

در پیامی درگذشتِ علی شمقدری را تسلیت گفتند رهبرنقلاب: با تأثر فراوان اطلاع یافتم که دوس…

در پیامی درگذشتِ علی شمقدری را تسلیت گفتند 🔹رهبرنقلاب: با تأثر فراوان اطلاع یافتم که دوست و همراه قدیمی، مرد مؤمن و انقلابی و متشرع، و برادر شهید، مرحوم آقای حاج علی آقای رحمه الله علیه دارفانی را وداع کرده است. 🔹اینجانب در بیش از نیم قرن آشنائی با این بردار با ایمان و پرتلاش، …

در پیامی درگذشتِ علی شمقدری را تسلیت گفتند

رهبرنقلاب: با تأثر فراوان اطلاع یافتم که دوس… ادامۀ مطلب »