مستند خارج از دید – قسمت ۲

مجموعه « خارج از دید » به روایت جز به جز آنچه که در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ و آشوب‌های پس از آن به وقوع پیوست، می‌پردازد.

پاسخی بگذارید

پست بعدی

مستند خارج از دید - قسمت ۳

س دسامبر 31 , 2019
مجموعه « خارج از دید » به روایت جز به جز آنچه که در جریان انتخابات سال ۱۳۸۸ و آشوب‌های پس از آن به وقوع پیوست، می‌پردازد.

Video Categories