آیا پایین آمدن ارزش پول فقط تقصیر تحریم‌هاست؟+ فیلم

آیا پایین آمدن ارزش پول فقط تقصیر تحریم‌هاست؟+ فیلم