باقی‌مانده ETF مالی تا پایان تیر در سقف ۵ میلیون تومان عرضه می‌شود/هر واحد۲/۷ برابر شد