تألیف:حضرت سید شیخ محمد المحمد کسنزان حسینی قدس الله سره العزیز ۱ـ …

تألیف:حضرت سید شیخ محمد المحمد کسنزان حسینی قدس الله سره العزیز     
۱ـ …


تألیف:حضرت سید شیخ محمد المحمد کسنزان حسینی قدس الله سره العزیز
۱ـ

لازم به توضیح است که سالک باید در ضمن دوری از پرخوری به جنبـه دیگـر ایـن مجاهـدت یعنـی قرائـت اوراد بپردازد تا قسمت مادی متلاشی شده را به قسمت روحانیت جاودانی تبدیل نماید .
هـم چنـین سـالک باید در اثناء سلوک خود از خوردن گوشت در تمامی اشکال آن پرهیز کند زیـرا کـه خـوردن گوشـت باعـث دوست داشتن و اندیشیدن و میل کردن به شهوات است و ایشان را از عبادت و انجام واجبات بـاز مـی دارد و
سرمشق سالکان سلطان حسین ـ قدس سره ـ از خوردن گوشت حذر داشت و می گفت : « گوشت خـوراک اهل دنیاست.»منبع

takyeh_tal_mava@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.