2848507

تصاویر/ «آزادی» در قاب

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق، شهید «غلام‌رضا آزادی» در سال ۱۳۴۰ شمسی، در روستای «جرقویه»(اصفهان) متولد شد. وی به تاریخ ۲ تیر ۱۳۶۶ شمسی در منطقه عملیاتی نصر ۴ (مقر شهید بروجردی) خلعت شهادت پوشید. شهید «آزادی» در زمان شهادت، فرماندهی طرح و عملیات «قرارگاه قدس» را بر عهده داشت.

روحمان با یادش شاد

هدیه به روح بلندپروازش صلوات

اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی(نفر دوم از راست)
شهید رضا آزادی(نفر دوم از راست)
شهید رضا آزادی(نشسته، نفر دوم از راست)
شهید رضا آزادی(نشسته، نفر دوم از راست)
شهید رضا آزادی(نفر سمت راست)
شهید رضا آزادی(نفر سمت راست)
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی(نفر سمت راست)
شهید رضا آزادی(نفر سمت راست)
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی(نفر با چفیه)
شهید رضا آزادی(نفر با چفیه)
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی(نفر دوم از راست)
شهید رضا آزادی(نفر دوم از راست)
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی(نفر اول از راست)
شهید رضا آزادی(نفر اول از راست)
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی(نفر اول از چپ)
شهید رضا آزادی(نفر اول از چپ)
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی و شهیدان علی قمی و محمود کاوه
شهید رضا آزادی و شهیدان علی قمی و محمود کاوه
شهید رضا آزادی و شهید محمود کاوه
شهید رضا آزادی و شهید محمود کاوه
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی و شهید غلامرضا صالحی
شهید رضا آزادی و شهید غلامرضا صالحی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی و شهیدان مهدی باکری و حسن شفیع زاده
شهید رضا آزادی و شهیدان مهدی باکری و حسن شفیع زاده
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
از راست: شهید رضا آزادی، عزیز جعفری، فدوی، شهید حسبن خرازی
از راست: شهید رضا آزادی، عزیز جعفری، فدوی، شهید حسبن خرازی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی و شهید نوعلی شوشتری
شهید رضا آزادی و شهید نوعلی شوشتری
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی . شهید سید محسن صفوی
شهید رضا آزادی . شهید سید محسن صفوی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی و شهیدان احمد کاظمی و محمد اثری نژاد
شهید رضا آزادی و شهیدان احمد کاظمی و محمد اثری نژاد
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی و شهید تجلایی
شهید رضا آزادی و شهید تجلایی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی(زینبیه)
شهید رضا آزادی(زینبیه)
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی(نفر دوم از چپ)
شهید رضا آزادی(نفر دوم از چپ)
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی(نفر دوم از چپ)
شهید رضا آزادی(نفر دوم از چپ)
شهید رضا آزادی(نفر اول از چپ)
شهید رضا آزادی(نفر اول از چپ)
شهید رضا آزادی(نفر دوم از راست)
شهید رضا آزادی(نفر دوم از راست)
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
شهید رضا آزادی
پیکر شهید رضا آزادی
پیکر شهید رضا آزادی
تشییع پیکر شهید رضا آزادی
تشییع پیکر شهید رضا آزادی

منبع خبر

این مطلب را از دست ندهید :   آثار سوء بدحجابی در جامعه

دیدگاه‌ خود را بنویسید