تصاویر/ تشییع پیکر شهید «یزدان قجری» در بروجن

تصاویر/ تشییع پیکر شهید «یزدان قجری» در بروجن


thm 1876023 402 thm 1876024 295 thm 1876025 380 thm 1876026 730 thm 1876027 249 thm 1876028 279 thm 1876029 461 thm 1876030 748 thm 1876031 356 thm 1876032 986 thm 1876033 129 thm 1876034 140 thm 1876035 179 thm 1876036 980 thm 1876037 276 thm 1876038 340 thm 1876039 808 thm 1876040 421 thm 1876041 268

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

این مطلب را از دست ندهید :   دستگیری یکی از سرپل‌های ارتباطی BBC و اینترنشنال در اصفهان

دیدگاه‌ خود را بنویسید