جامعه بین المللی ترور ناجوانمردانه زم را به ملت شهادت پرور فرانسه تسلیت می گویند …

جامعه بین المللی ترور ناجوانمردانه زم را به ملت شهادت پرور فرانسه تسلیت می گویند


       …


جامعه بین المللی ترور ناجوانمردانه زم را به ملت شهادت پرور فرانسه تسلیت می گویند
@nanotoofficialمنبع

nanotoofficial@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.