دستو مادورو به ارتش ونزوئلا برای پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز آمریکا

دستو مادورو به ارتش ونزوئلا برای پاسخ قاطع به هرگونه تجاوز آمریکا