شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۳+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۳+صوتترتیل صفحه ۳ سوره مبارکه بقره(جزء اول)

ترتیل سوره(بقره) استاد منشاوی

ترجمه سوره(بقره)

تفسیر سوره (استاد قرائتی) بخش اول

تفسیر سوره (استاد قرائتی) بخش دوم

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۳+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۳+صوت

شروع صبح با "قرآن کریم"؛ صفحه ۳+صوت

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

https://zood.link/w25xb

دیدگاه‌ خود را بنویسید