عکس/ آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

عکس/ آئین نکوداشت روز خرم‌آبادآئین نکوداشت روز خرم‌آباد در محوطه قلعه فلک الافلاک این شهرستان با حضور پرشور شهروندان برگزار شد.

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

آئین نکوداشت روز خرم‌آباد

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

https://zood.link/h85xw

دیدگاه‌ خود را بنویسید