عکس/ بازدید رئیس بنیاد شهید از مرکز توانبخشی ثارالله

عکس/ بازدید رئیس بنیاد شهید از مرکز توانبخشی ثارالله