. فیلمی که سالها قبل از اخبار ساعت ۲۰ از تلویزیون نشان داده می شد… فیلم مربوط به شهید ا…

.
فیلمی که سالها قبل از اخبار ساعت ۲۰ از تلویزیون نشان داده می شد…
فیلم مربوط به شهید  ا…


.
فیلمی که سالها قبل از اخبار ساعت ۲۰ از تلویزیون نشان داده می شد…
فیلم مربوط به شهید از اهالی آبدانان در جبهه ی شمال کرخه است، که شهید رضایی را درحال نماز با پای مجروح نشان می دهد..

.
.

 منبع

salhaye_dour@

*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.