فیلم/ بایدن سیاست ترامپ علیه ایران را ادامه می‌دهد؟

فیلم/ بایدن سیاست ترامپ علیه ایران را ادامه می‌دهد؟