فیلم/ ترامپ: ما از افغانستان در رفتیم!

فیلم/ ترامپ: ما از افغانستان در رفتیم!