فیلم/ دومین مستند انتخاباتی "عبدالناصر همتی"

فیلم/ دومین مستند انتخاباتی "عبدالناصر همتی"