فیلم/ روحانی: ناامید کردن مردم بالاترین خیانت است

فیلم/ روحانی: ناامید کردن مردم بالاترین خیانت است