فیلم /عمکرد دو ساله نظارتی مجلس یازدهم

فیلم /عمکرد دو ساله نظارتی مجلس یازدهمحق نظارت مجلس بر امور کشور حق حاکمیت ملت بر سرنوشت و کشورشان است که از طریق نمایندگان ملت تحقق می یابد در این گزارش عملکرد نظارتی مجلس یازدهم طی دو سال گذشته قابل مشاهده است.


دریافت
9 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

https://zood.link/kt4yx

دیدگاه‌ خود را بنویسید