فیلم/ محل هلاکت دو صهیونیست در عسقلان

فیلم/ محل هلاکت دو صهیونیست در عسقلان